Menu

Pierwszy trening GRATIS!

Jeśli nie korzystałeś/korzystałaś nigdy dotychczas z usług Fitness Club Sylwetka, zachęcamy do skorzystania z Pierwszego treningu Gratis. W ramach nieograniczonego czasowo pobytu możesz skorzystać z siłowni, zajęć fitness i Indoor Cycling, sauny oraz masażu Rollen Lux. Wystarczy wypełnić dostępny poniżej lub w Recepcji formularz.

Wypełnij i wydrukuj formularz


Na podstawie ustawy z dnia 29. 08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych przeze mnie do celów promocyjnych i marketingowych.